Encaustic Art

Med hjälp av olika värmekällor såsom strykjärn och styluspenna så smälter man ut färgerna.

Denna målningsteknik med smält bivax som bindemedel är en mycket gammal konstform. Redan under antiken och medeltiden användes den för att sedan hamna i glömska men återupptogs under 1900-talet igen.

För att kunna använda bivaxfärgerna använder man sig av värme då vaxet smälter. Det finns flera alternativa värmekällor men den vanligaste är strykjärn.

Man använder sig också av styluspenna, värmeplatta och värmepistol. Underlagen varierar beroende vad man vill måla.
Man kan måla på exempelvis specialbehandlat papper i olika färgkulörer, målardukar, trä, puts eller marmor.

Jag kom i kontakt med denna målningsteknik redan 2007 första gången och blev förtjust direkt. Färgen torkar (stelnar)nästan omgående, så snart man tar bort värmen så kan man ta på materialet man målat på.

Tekniken är enkel att använda till abstrakt konst, men givetvis kan man även göra mer avancerade målningar.
 

U T S T Ä L L N I N G A R

Grab Hold of your Dreams

8 - 14 November 2018  
Halpern Gallery, Chatham Kent, England

Under denna tiden fanns dessa två med i utställningen som är målade i enkaustic vax.
Initiativtagare för utställningen var Pam Wood, känd under namnet Raven Moon.