KURSNYTT

Besök på Energiplatser

Lördag 3 oktober 2020
Kl. 13.00 - 18.00 ca
Pris: 650 kr
Samling: Toarpsdal Björkäng
Dalsjöfors

Anmälan sker till
Eva Gabrielsson 0708-826560 /info@emga.se
senast den 29 september 2020
Anmälan är bindande

Vi kommer att färdas med bil till fyra starka energiplatser med olika karaktärer under eftermiddagen där ni kommer att få information om platsen vi besöker och även att det finns tid till kontemplation/meditation. Vi kommer dessutom använda oss av pekare (slagruta) vid behov.

EFtersom det delvis kommer att vara utomhus så behöver ni ha kläder efter väder och något att sitta/ligga på samt medtag vatten att dricka under dagen. Vi kommer att försöka samåka i möjligaste mån. Fika under eftermiddagen ingår - medtag eget om det finns speciella önskemål, som ex.vis vid allergier.

Anmäl er senast den 29 september till info@emga.se eller ring/sms 0708-826560 - uppge ert namn, adress och telefonnr. Anmälan är bindande och är förenad med betalningsansvar.

Jordstrålning har varit känt för mänskligheten i flera tusen år. Det finns skrifter som berättar om hur ex.vis. den kristna kulturen byggde sina kyrkor efter curry-systemets linjer.
Bo Israelsson, Svenska Slagruteförbundet - berättar att alla kyrkor byggdes så att altaret finns i byggnadens östliga sida. Denna teknik har idag helt frångåtts vid byggnationer, både av kyrkor, bostäder och arbetsplatser.
Vårt curry-system är indelat i ett rutmönster över hela jorden, dessa påverkas av måncirkulationen vilket gör att linjerna vidgar sig och krymper i omfång.
Låter det spännande? Anmäl dig!