KURSNYTT


 

Tidigare kurser

Lär dig att förstå/spå runor

Vid tre tillfällen kommer jag lära ut vad jag kan om runor. Du får göra dina egna runor med material hämtat från naturen och därefter kommer vi arbeta med våra egna runor. Runor har förekommit alltsedan vikingatiden och användes av visa män och kvinnor inom spådom.
Låter det intressant? 
Anmäl dig till info@emga.se eller 0708-826560 genom sms/samtal. Uppge ditt namn, adress och telefonnr.
Begränsade antal platser, max antal deltagare 7 personer.

Besök på Energiplatser

Lördag 3 oktober 2020
Kl. 13.00 - 18.00 ca
Samling: Toarpsdal Björkäng, Dalsjöfors
 ------------

Vi kommer att färdas med bil till fyra starka energiplatser med olika karaktärer under eftermiddagen där ni kommer att få information om platsen vi besöker och även att det finns tid till kontemplation/meditation. Vi kommer dessutom använda oss av pekare (slagruta) vid behov. Eftersom det delvis kommer att vara utomhus så behöver ni ha kläder efter väder och något att sitta/ligga på samt medtag vatten att dricka under dagen. Vi kommer att försöka samåka i möjligaste mån. Fika under eftermiddagen ingår - medtag eget om det finns speciella önskemål, som ex.vis vid allergier. Anmäl er senast den 29 september till info@emga.se eller ring/sms 0708-826560 - uppge ert namn, adress och telefonnr. Anmälan är bindande och är förenad med betalningsansvar.

Jordstrålning har varit känt för mänskligheten i flera tusen år. Det finns skrifter som berättar om hur ex.vis. den kristna kulturen byggde sina kyrkor efter curry-systemets linjer. Bo Israelsson, Svenska Slagruteförbundet - berättar att alla kyrkor byggdes så att altaret finns i byggnadens östliga sida. Denna teknik har idag helt frångåtts vid byggnationer, både av kyrkor, bostäder och arbetsplatser. Vårt curry-system är indelat i ett rutmönster över hela jorden, dessa påverkas av måncirkulationen vilket gör att linjerna vidgar sig och krymper i omfång.Slagrute-kurs

En uråldrig teknik för att utläsa olika energier i marken. Under en kväll samlas vi för att lära oss hantera pekare (slagruta) för att kunna peka ut olika energier i marken, ex.vis. vatten, el och currylinjer m.m.